Blog

Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

26
Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô
Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để di chuyển và sao chép các ô.

 1. Chọn các ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Bạn đang xem: cách copy bảng trong excel

  Xem thêm: [300+] Hình ảnh chúc ngày mới vui vẻ, tràn đầy Năng Lượng

  Chọn nội dung ô trong Excel

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

  • Xem thêm: Những hình ảnh đẹp về tình yêu – 100+ hình ảnh đẹp về tình yêu

   Để sao chép một ô hoặc phạm vi ô, giữ Ctrl đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ sao chép Con trỏ sao chép, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

Khi bạn sao chép các ô, tham chiếu ô sẽ tự động được điều chỉnh. Nhưng khi bạn di chuyển các ô, tham chiếu ô sẽ không được điều chỉnh và nội dung của các ô đó và trong mọi ô trỏ tới chúng có thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Trong trường hợp này, bạn phải điều chỉnh thủ công các tham chiếu.

Nếu vùng sao chép đã chọn bao gồm các cột, hàng hoặc ô ẩn, Excel sẽ sao chép chúng. Bạn có thể phải hủy ẩn tạm thời cho dữ liệu bạn không muốn đưa vào khi sao chép thông tin.

Danh mục: Blog
Nguồn: https://roadkillwiki.org

0 ( 0 votes )

RoadKill Wiki

https://roadkillwiki.org
RoadKill Wiki là Cẩm Nang Wiki Blog Tổng Hợp Thông Tin Đầy Đủ Chính Xác Nhất

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài Viết Liên Quan